Företagsmäklaren i Stockholm

Företagsmäklaren i Stockholm

Denna sida går att hyra för dig som företagsmäklare, kontakta oss för mer information.

 

Vi är en svensk marknadsledande företagsmäklare i Stockholm. Vi arbetar med företagsförmedling, företagsvärdering, köpa företag, sälja företag, men erbjuder även lediga lokaler på uppdrag av våra kunder. Vi arbetar med att skapa bra affärer för våra kunder. För oss är det viktigt att såväl köpare och säljare är nöjda efter genomförd affär. Vi erbjuder ett stort, brett och starkt kundnätverk med potentiella köpare på företag till salu. Kompetens, erfarenhet och engagemang är våra nyckelord.

Kontakta oss gärna om du har funderingar!

Vi arbetar med Stockholm som utgångspunkt, men bedriver företagsförmedling i hela landet. Ofta når vi framgång vid företagsförmedling genom att aktivt ta kontakt med kunder vi bedömer är intresserade av att köpa företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att bedriva professionell företagsförmedling och företagsvärdering. Vi har ett starkt kompetensnätverk av specialistrådgivare inom ekonomi, skatt, juridik och finans att tillgå för att utreda väldigt komplexa frågor. Vi arbetar även med att ge dig konkreta handlingar för att förbättra ditt företags lönsamhet och balansräkning i en s.k. exit-analys som genomförs något år innan du planerar att sälja ditt företag i syfte att maximera företagets värde. Oavsett om du ska köpa företag, sälja företag, letar efter lediga lokaler eller vill få en aktuell företagsvärdering, välkommen att kontakta oss för mäklartjänster. Vi vill vara din företagsmäklare i Stockholm!

Företag till salu

Vi har alltid företag till salu och i många olika branscher. Såväl stora, medelstora som mindre företag. Du kan alltid ge oss search uppdrag, så arbetar vi med att hitta företag till salu som möter dina villkor. Vi kan också utgöra en brygga och kontakta ägarna till företag som du är intresserad av att köpa, men som du initialt vill att någon extern aktör stämmer av intresset med.

Kontakta oss, din företagsmäklare i Stockholm för mäklartjänster och företagsförmedling, om du vill veta mer.

Företagsförsäljning, skattekonsekvenser

Hur mycket får jag behålla efter skatt när jag säljer mitt företag? Det är en fråga vi som företagsmäklare ofta ställs inför. Om ni är flera aktieägare och om bolaget inte är ett s.k. fåmansföretag kommer du beskattas i inkomstslaget kapital. Reavinstskatten uppgår till 30% av den reavinst som uppstår vid försäljningen (reavinst=försäljningspris-anskaffningskostnad-försäljningslistans). Om det är ett aktiebolag som är ägare till bolaget som säljs utgår ingen reavinstskatt om bolaget som säljs är ett dotterbolag. Är det ett s.k. fåmansföretag är det ett särskilt regelverk, s.k. 3:12-regler, som gäller vid beräkning av reavinstskatt. För fåmansföretag kommer du som ägare bli beskattad för reavinsten utifrån ett särskilt regelverk där beskattning sker i inkomstlägen kapital och inkomst av tjänst. Regelverket är komplext, se www.skatteverket.se. Som fåmansföretagare har du ofta möjlighet att minska din skatt om du i god tid förbereder dig innan försäljningen sker.

Kontakta oss, din företagsmäklare i Stockholm för mäklartjänster och företagsförmedling, om du vill veta mer.

Företagsförsäljning, rätt timing ger högre pris

Priser på företag till salu varierar med konjunkturen, precis som för fastigheter och aktier. Om du har möjlighet att förbereda en försäljning och inte har alltför bråttom skapas goda förutsättningar för att få ett så högt pris som möjligt. Priserna är oftast som högst i slutet av en högkonjunktur och som lägst i botten på en lågkonjunktur. Svårigheten är ju att veta när de tidpunkterna infaller. Ett råd är att dock alltid att sälja innan man måste. Samt gärna planera försäljningen i god tid innan den är tänkt att ske.

Vi genomför gärna s.k. exit-analyser för att öka värdet på ditt företag så mycket som möjligt. Något år innan tänkt försäljning intervjuar vi ledande befattningshavare och nyckelpersoner för att identifiera förbättringspotentialer i företaget. Vi genomför även räkenskapsanalys för de tre senaste åren för att även där identifiera förbättringspotentialer. Jämförelser görs även med företag verksamma i samma bransch. Exit-analysen är en helhetsanalys som avser samtliga delar i företaget. Efter genomgång med företagsledningen bestämmer ledningen vilka åtgärder som ska genomföras och ger linjeorganisationen i uppgift att genomföra åtgärderna. Vi kan delta vid månadsvis eller kvartalsvisa uppföljningar för att hållas processen levande och aktuell. Syftet är att effekterna ska bli synliga i resultat- och balansräkning som ligger till grund för företagsförsäljningen. Det maximerar värdet på din affär. Ju längre tid som ges för att vidta förbättringsåtgärder, desto högre värde. Du behöver heller inte sälja ditt företag efter det att vi genomfört en exit-analys. Det är inte ovanligt att analysen skapar ny energi och stärkt engagemang.

Kontakta oss, din företagsmäklare i Stockholm för mäklartjänster och företagsförmedling, om du vill veta mer.

Hur får jag betalt för mitt företag?

Efter det att ett köpebrev för dina aktie har upprättats och skrivits under av båda parter är det vanligt att köparen ska betala en handpenning (ofta 10% av köpeskillingen) i direkt anslutning till undertecknandet. Likviden sätts in på ett klientmedelskonto för det fall köpet av någon anledning hävs innan tillträdesdagen på grund av brister i av säljaren ställda garantier m.m. I samband med att köparen tillträder aktierna på tillträdesdagen ska fullständig likvid för köpet erläggas genom att köparen betalar in resterande del av köpeskillingen på säljarens konto. Företagsmäklaren för därutöver den del av handpenningen som ska gottgöras säljaren med avdrag för de kostnader som säljaren ska betala för företagsmäklarens tjänster och överenskomna utlägg. Som säljare ska du vid tillträdet överföra aktiebrev, aktiebok, kassa och bankkonton och andra väsentliga handlingar till köparen.

Det blir allt vanligare att företag säljs genom dels en kontakt likvid vid tillträdet, dels finns en s.k. tilläggsköpeskillingsstruktur. Den senare ger säljaren en andel i kommande år eller års vinster. I teorin leder sådan struktur till en lägre kontant köpeskilling vid tillträdet i utbyte mot möjlighet del i kommande år eller års vinster. Tilläggsköpeskilling är ofta en komponent när säljaren är ledande befattningshavare eller innehar specialkompetens och kommer arbeta kvar i företaget under so minst en viss fastställd tid.

Kontakta oss, din företagsmäklare i Stockholm för mäklartjänster och företagsförmedling, om du vill veta mer.

Restaurang mäklare

Intresset för att äga och driva restaurang är väldigt stort. Branschen växer ständigt. Därför har vi företagsmäklare som är specialiserade på företagsförmedling i restaurangbranschen och som har stor erfarenhet av och kompetens inom de regelverk och krav på tillstånd som finns. Våra företagsmäklare inom restaurang har ofta egen praktisk erfarenhet från branschen. Vi arbetar främst i Stockholm med att köpa och sälja företag som är verksamma inom restaurang, alltifrån gatukök, lunchrestaurang, pizzeria, franchise, kvarterskrog till fine dining.

Kontakta oss, din restaurang mäklare i Stockholm, om du vill veta mer.

Lediga lokaler

Förutom företagsförmedling arbetar vi också med förmedling av lediga lokaler, främst i Stockholm. Vi har alltid tillgång till ett stort antal lediga lokaler genom vårt breda nätverk med privata fastighetsägare och hyresvärdar. Om du är intresserad av lediga lokaler, tveka inte att kontakta oss om lediga lokaler i Stockholm.

Företagsmäklare, företagsförmedling, företagsvärdering

Med Stockholm som utgångspunkt förmedlar vi företag, lediga lokaler, genomför företagsvärderingar och hjälper till att förbättra ditt bolags lönsamhet.

Företagsmäklaren Stockholm

Flaggan 1338
11674 Stockholm
Sverige
Måndag8:00 AM - 5:00 PM
Tisdag8:00 AM - 5:00 PM
Onsdag8:00 AM - 5:00 PM
Torsdag8:00 AM - 5:00 PM
Fredag8:00 AM - 5:00 PM
LördagStängt
SöndagStängt