Företagsvärdering i Stockholm

Företagsvärdering i Stockholm

Vi arbetar med marknadsledande metoder när vi värderar företag. Kassaflödesanalys baserat på framtida vinstprognoser genom användande av DCF -modellen (discounted cash flow), som nyvärdesberäknas, är grunden i den fundamentala analysen. Vi adderar till bedömd tillväxtprognos för branschen kommande fem år genom att använda ledande instituts bedömningar och vår egen erfarenhet samt genomför känslighetsanalyser för de antaganden som görs. På så sätt kan vi finna ett intervall som med stor sannolikhet väl speglar värdet på företaget.

Kontakta oss gärna om du har funderingar!

Utöver kassaflödesanalys använder vi oss av s.k. jämförande värdering. Den baseras på en relativ värdering av företag som sålts under senare tid, ofta inom samma bransch, med vinstmultiplar. Vi har dels tillgång till statistik från olika institut, dels en egen stor kunskap om uppnådda multiplar som uppnåtts vid företagsförsäljningar, speciellt i Stockholm, under lång tid. Jämförelse sker även med marknadsnoterade bolag om det bedöms äga relevans.

Som ett komplement till företagsvärdering finns möjlighet att beställa en kreditrating av ditt företag.

Vi genomför företagsvärdering som en del i processen att sälja företag, men även för att visa aktuellt värde på företaget i anslutning till frågor rörande finansiering, generationsskifte osv.

Kontakta oss, din företagsmäklare i Stockholm för mäklartjänster och företagsförmedling, om du vill veta mer.

Företagsmäklaren Stockholm

Flaggan 1338
11674 Stockholm
Sverige
Måndag8:00 AM - 5:00 PM
Tisdag8:00 AM - 5:00 PM
Onsdag8:00 AM - 5:00 PM
Torsdag8:00 AM - 5:00 PM
Fredag8:00 AM - 5:00 PM
LördagStängt
SöndagStängt